Voorwerpen

Herinnering NVV

Bij de beleving van de vakbond horen ook fysieke voorwerpen. Hieronder vallen allerlei voorwerpen, zoals, om enkele voor-beelden te noemen, actiebuttons, herdenkingsborden, jubileum-cadeau’s, oorkondes etc. De voorwerpen worden bewaard bij het
Katholiek Documentatie Centrum.

Het is de bedoeling dat een selectie van deze voorwerpen wordt getoond in een vitrinekast in de hal van het FNV vakbondshuis, Steenbokstraat 84 in Nijmegen.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving