Publicaties

B. Reinalda e.a., De vroege jaren van de Nijmeegse vakbeweging, Nijmegen 1983. >>

 

 

M. Alofs, Steen voor steen, geïllustreerde geschiedenis van de vooroorlogse bouw- en houtbonden in Nijmegen,
Stichting Vakbondshistorisch Archief, Nijmegen 1985 <<

 

 

M. Alofs, Zorglijke tijden, de Nijmeegse vakbeweging tussen 1919 en 1942,
Stichting Vakbondshistorisch Archief, Nijmegen 1986 >>

 

 

M. Alofs, 100 jaar grafische vakbeweging in Nijmegen,
Stichting Vakbondshistorisch Archief, Nijmegen 1991 <<

 

 

 

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving