Aanvullingen

Als u thuis nog aanvullingen heeft voor de vakbondsarchieven dan zijn we daar natuurlijk altijd blij mee.

Neem contact op met ons en geef aan wat u heeft. Wij kunnen dan aangeven of het interessant is om de documenten aan het Regionaal Archief aan te bieden.

Boeken over de Nijmeegse afdelingen van de vakbond en spullen van het nvv, nkv of de fnv zijn misschien welkom in het FNV vakbondshuis aan de Steenbokstraat.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving