Bananendozen met historische schatten

Op een dinsdagmiddag zijn we op bezoek geweest bij het KDC. Daar worden in het archief de bananendozen met voorwerpen en vlaggen uit de vakbondshistorie bewaard. Op de foto een vlag van St. Antonius. Verder vonden we er speldjes, glazen, borden, asbakken (), foto’s en voorzittershamers. Mooie spullen die we kunnen tonen bij onze expositie in april 2019.

Nieuwe look voor website

We zijn blij om de nieuwe look van de website aan u te presenteren. Onze site kan nu ook op smartphones en tablets goed worden bekeken. Op de nieuwe site zijn meer en grotere foto’s te zien en er is nu een nieuwsrubriek waarin u alle nieuwtjes terug kunt vinden.

De oude website is nog te vinden onder http://org.svan.nl.

Branchecertificaten voor ROC

Op 29 sep 2016 hebben de SVAN en de Entree-opleiding van ROC-Nijmegen een convenant ondertekend. Daarin is afgesproken dat de komende 5 jaar elk jaar 24 studenten de mogelijkheid krijgen een branchecertificaat te behalen. Het ROC zal de opleiding verzorgen en de SVAN maakt het examen mogelijk. Hiermee kunnen de Entree-studenten hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving