Archieven

In 2012 zijn de vakbondsarchieven overgebracht naar het Regionaal Archief Nijmegen. De afgelopen jaren hebben medewerkers van het Regionaal Archief Nijmegen al die archieven vakkundig ontsloten. Voor Nijmegen betekent het dat de inwoners en andere geïnteresseerden nu kennis kunnen nemen van de bij tijd en wijle roerige maar immer interessante geschiedenis van de lokale vakbeweging.

De Nijmegenvakbondsarchieven zijn makkelijk te doorzoeken op de website van het Regionaal Archief.

Huis van de Nijmeegse Geschiedenis Tot februari 2018 is een expositie van een selectie van oude stukken uit het archief van de  Nijmeegse Grafische Bonden te zien in  de gang tussen de Bibliotheek en het Archief.

Op de site van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis is een publieksvriendelijke toegangspagina gemaakt voor de Nijmeegse vakbondsarchieven.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving