Voorwaarts!

Ontwerp van de poster voor de expositie

Feestelijke opening door Han Busker

De Stichting Vakbondshistorisch Archief Nijmegen e.o. (SVAN) legt nu de laatste hand aan een tentoonstelling over de geschiedenis van de Nijmeegse vakbeweging. FNV-voorzitter Han Busker verricht de opening op 29 maart aanstaande om twee uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Lunchlezingen op donderdag

Er zijn interessante lunchlezingen, steeds op donderdag om 12 uur in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis/de Mariënburgkapel:

  • 4 april: Henk Termeer over de vakbond in Nijmegen rond oorlogstijd
  • 11 april: Jana Dauven en Lisa Smits, studenten geschiedenis RU, over vakbondsvaandels
  • 18 april: Andreas Caspers over het Aktieplan Werkgelegenheid
  • 25 april: Andreas Caspers over de SVAN.

Na elke lezing kunnen belangstellenden in de studiezaal van het Regionaal Archief Nijmegen enkele originele stukken uit het vakbondsarchief bekijken.

Wie naar de expositie komt krijgt ook een gratis exemplaar van het Nijmeegs Katern mee, met o.a. interessante artikelen over de vaandels en de geschiedenis van de SVAN.

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving