Categoriearchief: Verslag

Vakbondsvlaggen op de foto gezet

Fotograaf met vakbondsvlag

Dinsdag 20 februari 2018 zijn de vakbondsvlaggen uit de SVAN-collectie gefotografeerd. In de kelder van het Katholiek Documentatie Centrum, waar de vlaggen in lades worden bewaard, werd een kleine fotostudio ingericht.

De bestuursleden hielpen met het aanvoeren van de vlaggen en het uitspreiden in de studio. De grootste vlaggen hebben we in de gang opgehangen en gefotografeerd. Nu  hebben we een goed  beeld van aanwezige vlaggen en vaandels. Klik hier voor de resultaten.

Vakbondsarchieven van SVAN naar RAN

Pamfletten naar aanleiding van een staking bij de firma Schippers, 1926 -1927

Andreas Caspers  heeft in het jaarboek 2017 van de historische vereniging Numaga een artikel geschreven over de vakbondsarchieven. Andreas heeft bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN) gewerkt aan de ontsluiting van de archieven. In het artikel beschrijft hij enkele interessante stukken en hun context. Het artikel geeft een mooi inzicht in het belang van de Nijmeegse vakbondsarchieven, die nu toegankelijk zijn via de vakbondspagina op de site van het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis.

Bekijk het artikel “Vakbondsarchieven van SVAN naar RAN“, door Andreas Caspers in het Numaga Jaarboek 2017.

Vakbondsarchieven nu toegankelijk

Symbolische overdracht van de archievenDonderdag 14 december zijn de vakbondsarchieven officieel overgedragen aan het Regionaal Archief Nijmegen. Tijdens een feestelijke bijeenkomst overhandigde Herman van Soest, lid van de Raad van Toezicht van de SVAN, de archieven symbolisch aan wethouder Ben van Hees. Hiermee is een mijlpaal bereikt: de toegankelijkheid van de unieke verzameling vakbondsarchieven voor onderzoekers en geïnteresseerden in de geschiedenis van de vakbeweging. Lees verder Vakbondsarchieven nu toegankelijk

Bananendozen met historische schatten

Op een dinsdagmiddag zijn we op bezoek geweest bij het KDC. Daar worden in het archief de bananendozen met voorwerpen en vlaggen uit de vakbondshistorie bewaard. Op de foto een vlag van St. Antonius. Verder vonden we er speldjes, glazen, borden, asbakken (), foto’s en voorzittershamers. Mooie spullen die we kunnen tonen bij onze expositie in september 2018.

Nieuwe look voor website

We zijn blij om de nieuwe look van de website aan u te presenteren. Onze site kan nu ook op smartphones en tablets goed worden bekeken. Op de nieuwe site zijn meer en grotere foto’s te zien en er is nu een nieuwsrubriek waarin u alle nieuwtjes terug kunt vinden.

De oude website is nog te vinden onder http://org.svan.nl.

Branchecertificaten voor ROC

Op 29 sep 2016 hebben de SVAN en de Entree-opleiding van ROC-Nijmegen een convenant ondertekend. Daarin is afgesproken dat de komende 5 jaar elk jaar 24 studenten de mogelijkheid krijgen een branchecertificaat te behalen. Het ROC zal de opleiding verzorgen en de SVAN maakt het examen mogelijk. Hiermee kunnen de Entree-studenten hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.