In memoriam Theo Vister

Theo in het archief

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat onze penningmeester, Theo Vister, op zaterdag 26 septemer j.l. is overleden.
Theo was sinds februari 2012 penningmeester van het Vakbondshistorisch Archief. Hij was een rots in de branding en zette zich o.a. in voor de verkoop van het pand en het onderbrengen van de collectie bij het RAN en het KDC.
We zullen hem missen en wensen zijn vrouw Hilde sterkte met het verlies.