Vakbondsman Henk Spansier voor de nazi-rechters in 1934

In het kader van 024Geschiedenis Oost/west hebben we Jan Brauer gevraagd om het verhaal van vakbondsman Henk Spansier te vertellen.

De Nijmeegse vakbondsman Henk Spansier werd in augustus 1933 betrokken bij een opmerkelijk grensincident. Als lid van de SDAP hielp hij met de verspreiding van het ‘linkse’ nieuwsblad “Freie Presse” dat door de NV Arbeiderspers onder de Duitsers woonachtig in Nederland werd verspreid. Dit was een doorn in het oog van het nieuwe nazi-regime, dat Henk Spansier, een Nederlands staatsburger nota bene, wist op te pakken en terecht te stellen voor “landverraad”.

Historicus Jan Brauer doet momenteel onderzoek naar de politieke spanningen die zich afspeelden rondom de Duits-Nederlandse grens in de aanloop naar de oorlog. Wat was onze relatie met de Oosterburen in de jaren 1930? En hoe ging de Nederlandse regering om met afbraak van de Duitse rechtstaat? In deze lezing voor 024Geschiedenis zoomt hij in op het diplomatieke incident rondom Henk Spansier.

In memoriam Theo Vister

Theo in het archief

Deze week ontvingen we het droevige bericht dat onze penningmeester, Theo Vister, op zaterdag 26 septemer j.l. is overleden.
Theo was sinds februari 2012 penningmeester van het Vakbondshistorisch Archief. Hij was een rots in de branding en zette zich o.a. in voor de verkoop van het pand en het onderbrengen van de collectie bij het RAN en het KDC.
We zullen hem missen en wensen zijn vrouw Hilde sterkte met het verlies.

Beeld van 50 jarig KDC

Op 1 mei 2019 vierde het KDC zijn 50-jarig jubileum. Op deze viering werd er een korte film vertoond en op veler verzoek is deze vanaf nu online terug te zien.

Met deze mini-documentaire kijkt het KDC terug op de mooie resultaten van de afgelopen halve eeuw en vooruit naar een actieve rol als bruggenbouwer van het katholieke erfgoed.

Panelen voorwaarts!

Overzicht van de kapel met de tentoonstelling
Een blik op de tentoonstelling in het Huis van de Nijmeegse Geschiedenis – Foto: Gersfotografie

De tekst van de panelen van de tentoonstelling Voorwaarts! staan nu op de site. U vindt ze als submenu onder de menu-knop [Voorwaarts!].

Over de geschiedenis van de vakbeweging in Nijmegen en omgeving