Home

De SVAN is een stichting met als doelstelling: Het behouden van de geschiedenis van de Nijmeegse vakbonden en haar leden. De SVAN heeft zich jarenlang ingespannen om archieven, foto's, boeken en realia te verzamelen, te behouden en ter beschikking te stellen. U kunt de  vakbondsarchieven raadplegen bij het Regionaal Archief Nijmegen (RAN)

Op 29 sep 2016 hebben we een convenant met Entree-opleiding van ROC-Nijmegen ondertekend. Daarin hebben we afgesproken om gedurende 5 jaar elk jaar 24 studenten de mogelijkheid te bieden een branchecertificaat te behalen. Daarmee kunnen ze hun kansen op de arbeidsmarkt vergroten.

In februari 2016 is begonnen met de restauratie van de vaan- dels. De gerestaureerde vaandels zullen bij het KDC worden bewaard. In het FNV-gebouw op de Steenbokstraat in Nijmegen zullen replica's worden opgehangen. 

Dinsdag 8 december 2015 is onze oud-voorzitter Herman van Kesteren overleden. Bekijk hier de Rouwadvertentie.

Donderdag 11 juni 2015 organiseerden wij een bijeenkomst "Toekomst voor de vakbondshistorie" met een rondleiding door het RAN. Bekijk de foto's van de bijeenkomst

In de Digitale studiezaal van het RAN is een gedeelte van de postercollectie in te zien (dit duurt even)

Hieronder ziet u een voorbeeld uit onze foto-en realia collecties.